1- معمولاً در زنان 30-40 ساله شایع است و با HLA B53 ارتباط دارد.

2- معمولاً به دنبال عفونت های ویروسی، بیمار با تب و ضعف و دردهای یکطرفه در ناحیه تیروئید و علائم (تپش قلب و تعریق و...) مراجعه می کمد که ناشی از آزاد شدن هورمون است. پس مصرف PTU و متی مازول که سنتز را مهار می کنند جایگاهی ندارند.

3- چهار فاز: 1- هیپرتیروئیدی 2- یوتیروئیدی 3- هیپوتیروئیدی 4- یوتیروئیدی

4- لمس: تیروئید دردناک و سفت

پاتولوژی: التهاب حاد رویت می شود.

6- یافته آزمایشگاهی: TSHپایین و T4,T3 بالا و ESR>100 و جذب ید رادیواکتیو پایین

7- درمان: NSAD ها و ایندرال و بتابلوکر و کورتون

اندیکاسیون های تیروئیدکتومی: 1- عدم پاسخ به درمان 2- عود مکرر 3- طولانی شدن سیر بیماری

8- تشخیص های افتراقی : 1 تیروئیدیت silent (خاموش ):

1-به دنبال دریافت اشعه با دوز درمانی / ESR نرمال

2- تیروئیدیت Post - partum ( پس از زایمان ): ESR نرمال و درد ندارد.

3- تیروئیدیت پس از درمان