با سلام
آیا امکان پیاده سازی Cache dependency در EF همانندADO.NET وجود دارد؟
با تشکر