سلام وقت بخیر
جناب چطوری متوانم شناسه قبض و شناسه پرداخت برای خودم درست کنم وبرای دیگران ارسال کنم که از این طریق به حساب واریز شود.ممنون از راهنمایی شما