سلام یه افزونه ورد پرس میخوام شبیه این سایت:
https://videoprim.com/
البته قسمت :
آخرین مطالب رایگان وب سایت
و یه افزونه ای که با جدیدترین ورژن ورد پرس سازگاری داشته باشه و از لیست زیر هم
نباشه


Blog Designer
Inline Related Posts
Display Posts
Recent Posts Widget With Thumbnails
Yet Another Related Posts Plugin

در اصل میخوام نوشته ها بیان مثل سایت روی عکس اطلاعات نوشته نمایش داده بشوند..