سلام
من دنبال سورس پلاک خوان جاده ای هستم هرکی داره میتونه برام پیام بده و قیمت را ارائه بده و نمونه کارها و جایی که نصب شده
تا در صورت توافق خریداری کنم
تشکر