نمایش نتایج 1 تا 21 از 21

نام تاپیک: فوت و فن های کار با اکسل در سی شارپ

 1. #1
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  Iran
  پست
  41

  فوت و فن های کار با اکسل در سی شارپ

  Excel :
  ________________________________________


  در این تاپیک خلاصه ای از مشکلات کار با اکسل و راه حل های آن را به همراه لینک های اصلی مورد استفاده می خوانید:

  سوال 1 :

  چگونه می توان یک فایل اکسل را خواند ؟


  1- با استفاده از ابزارDCOM Excel

  2- با استفاده ازOLEDB CONNECTION :
  * توجه این روش امن تر ودر اجرا بسیار سریع تر است.
  ** فایلهای با فرمت غیز جدولی Non .XLS رابا این روش نمی توان بازکرد. برای حل این مشکل به سوال 4 مراجعه کنید.


  Top Links:
  http://support.microsoft.com/default...oduct=NETFrame

  ________________________________________
  سوال 2 :
  علت بروز خطای زیر هنگام باز کردن ٍExcel.WorkBooks چیست ؟
  (Old Format Or Invalid Type Library)

  این خطا به علت تنظیمات غیر انگلیسی در Reginal Setting اتفاق می افتد و برای حل آن به کد زیر توجه کنید:

  کد:

  System.Globalization.CultureInfo oldCI =
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultu re;
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultu re =
  new System.Globalization.CultureInfo("en-US");

  m_objBooks.Open(dataSourcePath + excelFileName ,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_ob jOpt,m_objOpt, _objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objO pt,m_objOpt);

  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultu re =
  oldCI;

  ________________________________________
  سوال 3 :
  چگونه می توان همه حافظه اشغال شده توسط Excel.Application و سایر کلاس های آن را آزاد کرد؟

  باید توجه کنیم که با بستن و نال کردن متغیر های ابزار اکسل حافظه اشغال شده آن آزاد نمی شود . بلکه استفاده از ابزار های زیر برای آزاد سازی حافظه ضروری ست :
  کد:

  m_objBook.Close(false, m_objOpt, m_objOpt);
  m_objBooks.Close();
  m_objExcel.Quit();
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject (m_objBook);
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject (m_objBooks);
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject (m_objExcel);
  m_objBook=null;
  m_objBooks=null;
  m_objExcel=null;
  GC.Collect(); // force final cleanup!


  _________________  ________________________________________
  4- چگونه می توان سایر فرمت های فایل های اکسل مثل .csv را به فرمت XLS تبدیل کرد؟

  باباز کردن آن توسط ٍExcel.WorkBooks و ذخیره مجدد آن در دستورات زیر:
  کد:


  m_objBooks.Open(dataSourcePath + excelFileName ,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_ob jOpt,m_objOpt,
  m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_obj Opt,m_objOpt);


  m_objBook = m_objExcel.ActiveWorkbook;
  // Save the text file in the typical workbook format and quit Excel.
  m_objBook.SaveAs(dataSourcePath+"Temp.XLS", Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal,
  m_objOpt, m_objOpt, m_objOpt, m_objOpt, Excel.XlSaveAsAccessMode.xlNoChange, m_objOpt, m_objOpt,
  m_objOpt, m_objOpt, m_objOpt);

  ________________________________________
  سوال 5 :
  هنگام نیو کردن Excel.Application در محیط وب با خطای زیر روبرو می شویم ؟ علت و راه حل آن چیست ؟
  (Access Denied)


  علت : امکان دسترسی به این DCOM توسط ASP.NET وجود ندارد.

  راه حل :باید در کامپیوتر سرور این اجازه دسترسی را صادر کنیم.
  مراحل صدور این مجوز این است :

  1- اجرای کامند روبرو در Run :dcomcnfg.exe
  2-با باز شدن برنامه سرویس Component Services به زیر شاخه زیر می رویم :

  Component Services => Computer => My Computer => DCOM Config
  3-برنامه Microsoft Excel Application را از لیست پیدا می کنیم و پراپرتی های آن را با کلیک راست می آوریم.

  4- اکنون زمان صدور مجوز برای ASPNET است.
  در تب Security :
  Access Permistion و Lunch Permistion را Customize می کنیم ویک گروه به نام ASPNET به لیست اضافه کرده و اجازه دسترسی آن را تیک می زنیم.

  Top Link:
  http://www.asp101.com/articles/jayra...et/default.asp

  در عنوان :Installing and running the sample:

  _________________  ________________________________________
  سوال 6 :
  وقتی با استفاده از ابزار JetEngine OLEDB یک فایل اکسل را می خوانیم سطر اول Sheet خوانده نمی شود .
  علت و راه حل ان چیست ؟
  علت این است که سطر اول را به طور پیش فرض نام ستون های جدول فرض میکند .
  برای حل این مشکل در دات نت این فرمان را به ConnectionString اضافه می کنیم .(HDR=No):

  ترکیب کلی ConnectionString چنین است :
  کد:

  String sConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
  "Data Source="+ dataSourcePath + "Temp.XLS"+";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;'";  Top Link :
  http://www.codeproject.com/csharp/Excel2XML.asp

  در عنوان :Connection to Excel using Jet Engine

  _________________  ________________________________________
  سوال 7:
  چگونه می توان نام شیت های اکسل را خواند ؟

  با استفاده از تابع GetOleDbSchemaTable در OLE DB:

  به قطعه کد زیر توجه کنید :
  کد:

  // parameter as appropriate for your environment.
  String sConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
  "Data Source="+ dataSourcePath + "Temp.XLS"+";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;'";

  // Create connection object by using the preceding connection string.
  OleDbConnection objConn = new OleDbConnection(sConnectionString);

  // Open connection with the database.
  objConn.Open();

  System.Data.DataTable dt = objConn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables , null);

  if(dt == null)
  {
  return null ;
  }

  String[] excelSheets = new String[dt.Rows.Count];
  int i = 0;

  // Add the sheet name to the string array.
  foreach(DataRow row in dt.Rows)
  {
  excelSheets[i] = row["TABLE_NAME"].ToString();
  i++;
  }  _________________

  ________________________________________
  یک شیوه عالی و بی درد سربرای خواندن فایلهای CSV

  به جای استفاده از انواع Connection ها وCom ها وDcomها وDllها
  می توانید راحت وسریع فایلهای Csv راباشی StreamReader در دات نت بخوانید:
  به همین راحتی !!
  کد:


  DataSet ds = CreateDataSet();
  String line;
  //Open the CSV file to Read data From it
  System.IO.StreamReader filestreamReader =
  new System.IO.StreamReader(dataSourcePath + FileName);
  while ((line = filestreamReader.ReadLine()) != null)
  {
  string[] strArray = ConvertCamaToArray(line );
  AddRow(ds , strArray) ;
  }
  filestreamReader.Close();
  return ds ;  _________________

 2. #2
  کاربر تازه وارد آواتار hosseinmehr
  تاریخ عضویت
  شهریور 1385
  محل زندگی
  يزد
  سن
  37
  پست
  45
  دستت درد نکنه واقعاً که برای من کار راه انداز بود. خدا می دونه چند ساعت تو انترنت گشتم تا بالاخره این تاپیک مشکلم را حل کرد. جالبم این بود که هیچ جا این نکات را نگفته بودند.
  (مثلاً راه حل مشکل Old Format Or Invalid Type Library که دهنم سرویس کرد)

 3. #3

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  دمت گرم
  افتضاح من افتاد به خاطر
  Old Format Or Invalid Type Library
  خیلی خیلی ممنون

 4. #4

  Question نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  نقل قول نوشته شده توسط sahar مشاهده تاپیک
  Excel :
  ________________________________________


  در این تاپیک خلاصه ای از مشکلات کار با اکسل و راه حل های آن را به همراه لینک های اصلی مورد استفاده می خوانید:

  سوال 1 :

  چگونه می توان یک فایل اکسل را خواند ؟


  1- با استفاده از ابزارDCOM Excel

  2- با استفاده ازOLEDB CONNECTION :
  * توجه این روش امن تر ودر اجرا بسیار سریع تر است.
  ** فایلهای با فرمت غیز جدولی Non .XLS رابا این روش نمی توان بازکرد. برای حل این مشکل به سوال 4 مراجعه کنید.


  Top Links:
  http://support.microsoft.com/default...oduct=NETFrame

  ________________________________________
  سوال 2 :
  علت بروز خطای زیر هنگام باز کردن ٍExcel.WorkBooks چیست ؟
  (Old Format Or Invalid Type Library)

  این خطا به علت تنظیمات غیر انگلیسی در Reginal Setting اتفاق می افتد و برای حل آن به کد زیر توجه کنید:

  کد:

  System.Globalization.CultureInfo oldCI =
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultu re;
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultu re =
  new System.Globalization.CultureInfo("en-US");

  m_objBooks.Open(dataSourcePath + excelFileName ,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_ob jOpt,m_objOpt, _objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objO pt,m_objOpt);

  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultu re =
  oldCI;

  ________________________________________
  سوال 3 :
  چگونه می توان همه حافظه اشغال شده توسط Excel.Application و سایر کلاس های آن را آزاد کرد؟

  باید توجه کنیم که با بستن و نال کردن متغیر های ابزار اکسل حافظه اشغال شده آن آزاد نمی شود . بلکه استفاده از ابزار های زیر برای آزاد سازی حافظه ضروری ست :
  کد:

  m_objBook.Close(false, m_objOpt, m_objOpt);
  m_objBooks.Close();
  m_objExcel.Quit();
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject (m_objBook);
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject (m_objBooks);
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject (m_objExcel);
  m_objBook=null;
  m_objBooks=null;
  m_objExcel=null;
  GC.Collect(); // force final cleanup!
  _________________  ________________________________________
  4- چگونه می توان سایر فرمت های فایل های اکسل مثل .csv را به فرمت XLS تبدیل کرد؟

  باباز کردن آن توسط ٍExcel.WorkBooks و ذخیره مجدد آن در دستورات زیر:
  کد:


  m_objBooks.Open(dataSourcePath + excelFileName ,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_ob jOpt,m_objOpt,
  m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_objOpt,m_obj Opt,m_objOpt);


  m_objBook = m_objExcel.ActiveWorkbook;
  // Save the text file in the typical workbook format and quit Excel.
  m_objBook.SaveAs(dataSourcePath+"Temp.XLS", Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal,
  m_objOpt, m_objOpt, m_objOpt, m_objOpt, Excel.XlSaveAsAccessMode.xlNoChange, m_objOpt, m_objOpt,
  m_objOpt, m_objOpt, m_objOpt);

  ________________________________________
  سوال 5 :
  هنگام نیو کردن Excel.Application در محیط وب با خطای زیر روبرو می شویم ؟ علت و راه حل آن چیست ؟
  (Access Denied)


  علت : امکان دسترسی به این DCOM توسط ASP.NET وجود ندارد.

  راه حل :باید در کامپیوتر سرور این اجازه دسترسی را صادر کنیم.
  مراحل صدور این مجوز این است :

  1- اجرای کامند روبرو در Run :dcomcnfg.exe
  2-با باز شدن برنامه سرویس Component Services به زیر شاخه زیر می رویم :

  Component Services => Computer => My Computer => DCOM Config
  3-برنامه Microsoft Excel Application را از لیست پیدا می کنیم و پراپرتی های آن را با کلیک راست می آوریم.

  4- اکنون زمان صدور مجوز برای ASPNET است.
  در تب Security :
  Access Permistion و Lunch Permistion را Customize می کنیم ویک گروه به نام ASPNET به لیست اضافه کرده و اجازه دسترسی آن را تیک می زنیم.

  Top Link:
  http://www.asp101.com/articles/jayra...et/default.asp

  در عنوان :Installing and running the sample:

  _________________  ________________________________________
  سوال 6 :
  وقتی با استفاده از ابزار JetEngine OLEDB یک فایل اکسل را می خوانیم سطر اول Sheet خوانده نمی شود .
  علت و راه حل ان چیست ؟
  علت این است که سطر اول را به طور پیش فرض نام ستون های جدول فرض میکند .
  برای حل این مشکل در دات نت این فرمان را به ConnectionString اضافه می کنیم .(HDR=No):

  ترکیب کلی ConnectionString چنین است :
  کد:

  String sConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
  "Data Source="+ dataSourcePath + "Temp.XLS"+";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;'";

  Top Link :
  http://www.codeproject.com/csharp/Excel2XML.asp

  در عنوان :Connection to Excel using Jet Engine

  _________________  ________________________________________
  سوال 7:
  چگونه می توان نام شیت های اکسل را خواند ؟

  با استفاده از تابع GetOleDbSchemaTable در OLE DB:

  به قطعه کد زیر توجه کنید :
  کد:

  // parameter as appropriate for your environment.
  String sConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
  "Data Source="+ dataSourcePath + "Temp.XLS"+";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;'";

  // Create connection object by using the preceding connection string.
  OleDbConnection objConn = new OleDbConnection(sConnectionString);

  // Open connection with the database.
  objConn.Open();

  System.Data.DataTable dt = objConn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables , null);

  if(dt == null)
  {
  return null ;
  }

  String[] excelSheets = new String[dt.Rows.Count];
  int i = 0;

  // Add the sheet name to the string array.
  foreach(DataRow row in dt.Rows)
  {
  excelSheets[i] = row["TABLE_NAME"].ToString();
  i++;
  }


  _________________

  ________________________________________
  یک شیوه عالی و بی درد سربرای خواندن فایلهای CSV

  به جای استفاده از انواع Connection ها وCom ها وDcomها وDllها
  می توانید راحت وسریع فایلهای Csv راباشی StreamReader در دات نت بخوانید:
  به همین راحتی !!
  کد:


  DataSet ds = CreateDataSet();
  String line;
  //Open the CSV file to Read data From it
  System.IO.StreamReader filestreamReader =
  new System.IO.StreamReader(dataSourcePath + FileName);
  while ((line = filestreamReader.ReadLine()) != null)
  {
  string[] strArray = ConvertCamaToArray(line );
  AddRow(ds , strArray) ;
  }
  filestreamReader.Close();
  return ds ;

  _________________
  _____________________________________
  _____________________________________
  اکسل رو توو گرید ایمپورت کردم.
  بعد وقتی میخوام سلولی که یک عددی تووشه رو مقدارش رو عوض کنم به رشته،
  ارور زیر میاد:
  http://up.iranblog.com/Files/d271e329197d42cf8e1e.JPG
  این رو واسم حل کنی دمت گرمه...


  +++++++++
  هیشکی نبود؟
  آخرین ویرایش به وسیله dr_jacky_2005 : شنبه 30 مرداد 1389 در 12:23 عصر

 5. #5

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  نقل قول نوشته شده توسط dr_jacky_2005 مشاهده تاپیک
  _____________________________________
  _____________________________________
  اکسل رو توو گرید ایمپورت کردم.
  بعد وقتی میخوام سلولی که یک عددی تووشه رو مقدارش رو عوض کنم به رشته،
  ارور زیر میاد:
  http://up.iranblog.com/Files/d271e329197d42cf8e1e.JPG
  این رو واسم حل کنی دمت گرمه...


  +++++++++
  هیشکی نبود؟


  سلام
  من میخوام فایل اکسل با فرمـ .xls,xlsx رو در پروژه وارد کنم ولی بعضی از ایتمها نظیر کدها مو جود نیستند زیرا در خود DAL ایجاد می شوند لطفا بگید چطور میتونم اکسل رو import کنم؟
  connection باز نمی کنه؟
  یه با پیغام Could not find installable ISAM. میده یه بارم The Microsoft Jet database engine could not find the object 'Sheet1$'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.

 6. #6
  کاربر تازه وارد آواتار be_kh
  تاریخ عضویت
  فروردین 1384
  پست
  50

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  خیلی عالی بود، واقعاً کارمو راه انداخت.

 7. #7

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  سلام
  چطوری میتونم وجود یک فایل اکسل تو یه فولدر بررسی کنم؟

  لطفا اگه میدونید کمکم کنید.

 8. #8

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  سلام. عالی بود مرسی.

  من تو vb6 میتونستم خود آبجکت اکسل رو با تمام امکاناتی که داشت به فرم اضافه کنم. از اشیای com اول به پروژه اضافه میکردم و بعد به فرم. اما اینجا بعد از اضافه کردن به فرم ارور های مختلفی میده و یا اصلا کار نمیکنه. مشکل از کجاست؟

 9. #9

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  سلام . من در connection از HDR=NO استفاده کردم ولی این خطا رو میده :
  Couldn't find installable ISAM

 10. #10

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  نقل قول نوشته شده توسط zahra_no مشاهده تاپیک
  سلام
  چطوری میتونم وجود یک فایل اکسل تو یه فولدر بررسی کنم؟

  لطفا اگه میدونید کمکم کنید.

  براي اين كار بايد كد زير را در برنامه اضافه نماييد

  using System.IO;


  سپس فايل مورد نظر خود را اينگونه جستجو كنيد

  FileInfo MyGFile = newFileInfo(Path_of_the_file + "\\" + filename + ".pdf");
  if (MyGFile.Exists)
  {‍
  }
  else
  {
  }// file is Not Exist in Guess Path

  در مثال بالا چون نام فايل من متغير است من دنباله را جداگانه وارد نموده ام ولي شما مي توانيد نام فايل و دنباله را بصورت پيوسته وارد نماييد

  كامياب باشيد

 11. #11

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  نقل قول نوشته شده توسط mostafa_shaeri_tj مشاهده تاپیک
  سلام. عالی بود مرسی.

  من تو vb6 میتونستم خود آبجکت اکسل رو با تمام امکاناتی که داشت به فرم اضافه کنم. از اشیای com اول به پروژه اضافه میکردم و بعد به فرم. اما اینجا بعد از اضافه کردن به فرم ارور های مختلفی میده و یا اصلا کار نمیکنه. مشکل از کجاست؟
  سلام دوست عزيز
  ابتدادر قسمت Reference در برگه Com برنامه
  Microsoft.Office.Interop.Excel

  را به پروژه اضافه كنيد سپس در ابتداي فرم خود آنرا فرا خواني نماييد

  using
  Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;

  حلا براحتي مي توانيد فايل excel را باز نماييد و با آْن كار كنيد
  ضمنا مي توان فايل excel را بدون استفاده از connection باز نمود و با آن كار كرد در صورت نياز بفرماييد تا دستورات لازم ارسال نمايم

  كامياب باشيد

 12. #12

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  چرا کسی جواب نمیده؟!!!!!!!!!!
  من در connection از HDR=NO استفاده کردم ولی این خطا رو میده :
  Couldn't find installable ISAM . چرا؟

 13. #13

  Thumbs up نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  نقل قول نوشته شده توسط zahra111 مشاهده تاپیک
  چرا کسی جواب نمیده؟!!!!!!!!!!
  من در connection از HDR=NO استفاده کردم ولی این خطا رو میده :
  Couldn't find installable ISAM . چرا؟
  آدرس زیر رو ببینید.
  میگه که دو تا از رجیستری هاتون رو پیدا نمیکنه.
  http://www.4tops.com/ms_access_tips/instisam.htm

  احتمالا واسه درست کردنشم باید اکسس و اکسل رو ار سی دی آفیستون دوباره نصب کنید

 14. #14

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  سلام
  من در برنامه وبی که با سی شارپ دات نت 3.5 نوشتم داخل یک پیج datatable مورد نظرم رو درست میکنم . سپس اگر کاربر روی دکمه دریافت فایل اکسل کلیک کرد ، با فراخوانی متدی که در یک کلاس دیگه نوشتم و فرستادن این datatable به اون متد ، فایل اکسل رو ایجاد میکنم تا کاربر بتونه دانلود بکنه . این برنامه روی کامپیوتر خودم اجرا میشه ولی وقتی اون رو publish میکنم و روی win server 2003 قرار میدمش نمیتونم فایل رو دانلود کنم و پیام زیر رو به من میده :

  Microsoft Office Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space

  دستوراتی رو که شما در بالا گفتید رو اجرا کردم ولی درست نشده . چه کار کنم ؟


 15. #15

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  اگر بخوام یک برنامه رو برای تبدیل به یک فایل Setup پکت کنم، چه رفرنسی از Excel رو باید بردارم. تا برنامه ام روی بقیه ی سیستم ها که Excel رو نصب ندارن، راحت نصب بشه؟

 16. #16
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  دی 1387
  پست
  389

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

   if (System.IO.File.Exists("Inventory.xls"))
  {
  Excell.ShowDataGridview(dataGridView1, "inventory.xls", "select * from [sheet1$]");
  SetStartProgress();

  }
  else
  {
  MessageBox.Show("فایل مربوط به انتقال داده یافت نشد"+"\n"+"Inventory.xls not found ", "I/O error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  }

 17. #17
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  دی 1387
  پست
  389

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  شما احتمالا می خوای اکسلی با پسوند xlsx رو باز کنی
  ولی رفرنسی که در برنامه اتچ کردی ورژن 9 هست

 18. #18
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  دی 1387
  پست
  389

  نقل قول: فوت وفن های کار با اکسل در سی شارپ

  @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
  Data Source=//172.17.1.152//Planning Share//Sales Status92.xlsm;Extended Properties=""Excel 12.0;H DR=YES;""";

 19. #19
  کاربر تازه وارد آواتار siryahya
  تاریخ عضویت
  خرداد 1391
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  49

  نقل قول: فوت و فن های کار با اکسل در سی شارپ

  دوستان به هیچ وجه نمیتوانید با استفاده از دستورات اس کیو ال تو اکسل یم رکورد رو حذف کنید و فقط میتوانید اضافه و ویرایش کنید
  اینو گفتم تا بلکه مثل من بعد از دو روز جستجو به این نتیجه نرسید!!!
  موفقف باشید

 20. #20

  نقل قول: فوت و فن های کار با اکسل در سی شارپ

  در سوال 2 دستور
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCultu re = 
  oldCI;


  خطا می دهد فایل ضمیمه را نیز ارسال کرده ام
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 21. #21
  کاربر دائمی آواتار حسین.کاظمی
  تاریخ عضویت
  مرداد 1392
  محل زندگی
  Microsoft Visual Studio
  پست
  652

  نقل قول: فوت و فن های کار با اکسل در سی شارپ

  با سلام

  من یه برنامه با زبان شیرین سی شارپ نوشتم که اطلاعات یک دیتا گرید ویو را به اکسل ارسال می کند ولی مشکلم اینجاست که در بعضی از فرم ها بصورت صحیح انجام میدهد ولی در بعضی از فرم ها این خطا را میده لطفاً در مورد این خطا راهنماییم کنید
  https://barnamenevis.org/attachment.p...8&d=1395778429

  پیشاپیش از راهنمایی شما تشکر میکنم

تاپیک های مشابه

 1. کار با اکسل در سی شارپ
  نوشته شده توسط project80888 در بخش C#‎‎
  پاسخ: 9
  آخرین پست: یک شنبه 20 مرداد 1392, 12:35 عصر
 2. کار با اکسل در سی شارپ
  نوشته شده توسط HDDSoft2001 در بخش C#‎‎
  پاسخ: 9
  آخرین پست: سه شنبه 31 اردیبهشت 1392, 10:55 صبح
 3. کار با اکسل در سی شارپ
  نوشته شده توسط shojaiehamid در بخش C#‎‎
  پاسخ: 2
  آخرین پست: یک شنبه 22 مرداد 1391, 12:46 عصر
 4. exe کردن فایل های اکسس و اکسل ؟
  نوشته شده توسط fardin_f10 در بخش Access
  پاسخ: 7
  آخرین پست: یک شنبه 06 اسفند 1385, 12:40 عصر
 5. پاسخ: 9
  آخرین پست: سه شنبه 30 آبان 1385, 16:10 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •