سلام من دو تا جدول دارم که فیلد مشترکشون catID می باشد من می خام روی این فیلد بین دو جدول جوین بزنم فقط نکنه ای که داره
در جدول f فیلد catID از نوع int و جدول a از نوع nvarchar می باشد.
جدول f
1
2
4

جدول a
1,2
1
4

جدول خروجی بر اساس جوین این باید بشه
f a
1 1
4 4
1 1,2
2 1,2

دوستان کمک کنید .

اینم کدی که خود من نوشتم ولی درست کار نمی کنه
SELECT a.catID,f.catID FROM a
(join f on f.catID in (a.catID