نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: مشکل در پست فایل با استفاده از winhttp.h

 1. #1

  Post مشکل در پست فایل با استفاده از winhttp.h

  سلام

  من قصد ارسال فایل به یک صفحه aspx رو دارم

  قطعه کد زیر رو دارم استفاده می کنم. اما در سمت مقصد، request بدون هیچگونه فایلی دریافت میشه(Request.Files.Count==0)

  int main()
  {
  HINTERNET m_sessionHandle;
  wstring m_requestHost;

  m_sessionHandle = WinHttpOpen(L"my userAgent",
  WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY,
  WINHTTP_NO_PROXY_NAME,
  WINHTTP_NO_PROXY_BYPASS,
  0);

  wstring m_requestURL = L"http://localhost/index.aspx?a=1";

  wchar_t szHostName[MAX_PATH] = L"";
  wchar_t szURLPath[MAX_PATH * 5] = L"";
  URL_COMPONENTS urlComp;
  memset(&urlComp, 0, sizeof(urlComp));
  urlComp.dwStructSize = sizeof(urlComp);
  urlComp.lpszHostName = szHostName;
  urlComp.dwHostNameLength = MAX_PATH;
  urlComp.lpszUrlPath = szURLPath;
  urlComp.dwUrlPathLength = MAX_PATH * 5;
  urlComp.dwSchemeLength = 1; // None zero

  if (WinHttpCrackUrl(m_requestURL.c_str(), m_requestURL.size(), 0, &urlComp))
  {
  m_requestHost = szHostName;
  HINTERNET hConnect = NULL;
  hConnect = WinHttpConnect(m_sessionHandle, szHostName, urlComp.nPort, 0);
  DWORD dwOpenRequestFlag = (urlComp.nScheme == INTERNET_SCHEME_HTTPS) ? WINHTTP_FLAG_SECURE : 0;

  HINTERNET hRequest = NULL;
  hRequest = WinHttpOpenRequest(
  hConnect,
  L"POST",
  urlComp.lpszUrlPath,
  NULL,
  WINHTTP_NO_REFERER,
  WINHTTP_DEFAULT_ACCEPT_TYPES,
  dwOpenRequestFlag);
  if (hRequest != NULL)
  {
  wstring m_additionalRequestHeaders = L"Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----------------------------myfile";
  //WinHttpAddRequestHeaders(hRequest, m_additionalRequestHeaders.c_str(), m_additionalRequestHeaders.size(), WINHTTP_ADDREQ_FLAG_COALESCE_WITH_SEMICOLON);

  CHAR* pszTxt = "-----------------------------myfile\r\n"
  "Content-Deposition: form-data;name="myfile"; filename="thfile.zip"\r\n"
  "Content-Type: application/zip; charset=utf-8\r\n\r\n";

  size_t fileLength;

  byte* filebytes = (BYTE*)GetFileBytes("myfile.zip", fileLength);

  DWORD totalLength = (lstrlenA(pszTxt) + fileLength + lstrlenA("\r\n=-----------------------------myfile--\r\n\r\n"));

  bool bSendRequestSucceed = false;
  if (WinHttpSendRequest(
  hRequest,
  m_additionalRequestHeaders.c_str(),
  -1,
  (LPVOID)pszTxt,
  (DWORD)lstrlenA(pszTxt),
  totalLength,
  NULL))
  {
  bSendRequestSucceed = true;
  }

  DWORD dwWritten = 0;
  unsigned int pack_size = 16384, sended = 0;
  BYTE* pack = new BYTE[pack_size];

  while (sended < fileLength)
  {
  unsigned int len = (sended + pack_size < fileLength) ? pack_size : fileLength - sended;
  memcpy(pack, filebytes + sended, len);
  if (!::WinHttpWriteData(hRequest,
  pack,
  len,
  &dwWritten))
  {
  //m_dwLastError = ::GetLastError();
  break;
  }
  sended += len;
  }
  delete[] pack;

  char * endBoundary = "\r\n-----------------------------myfile--\r\n\r\n";
  ::WinHttpWriteData(hRequest,
  endBoundary,
  lstrlenA(endBoundary),
  &dwWritten);

  }
  }
  return 0;
  }

  char * GetFileBytes(string fileaddress, size_t& len) {
  ifstream myfile(fileaddress);
  if (myfile.is_open())
  {
  myfile.seekg(0, ios::end);
  len = myfile.tellg();
  char *ret = new char[len];
  myfile.seekg(0, ios::beg);
  myfile.read(ret, len);
  myfile.close();
  return ret;
  }
  else {
  return NULL;
  }
  }


  از دوستان کسی مشکلی در کد میبینه؟


  وضعیت دریافتی در مقصد در برنامه :

  header&mime2.jpg
  آخرین ویرایش به وسیله mattmail : چهارشنبه 23 مرداد 1398 در 17:41 عصر


تاپیک های مشابه

 1. نمایش آخرین نوشته های یک دسته خاص (غیره آخرین پست همان دسته )
  نوشته شده توسط ali_hbz در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 24 تیر 1393, 20:42 عصر
 2. استفاده از ساکس5 در winhttp
  نوشته شده توسط niksalehi در بخش برنامه نویسی مرتبط با شبکه و وب در VB6
  پاسخ: 0
  آخرین پست: یک شنبه 30 تیر 1392, 13:04 عصر
 3. مشکل با winhttp در vb6
  نوشته شده توسط niksalehi در بخش برنامه نویسی مرتبط با شبکه و وب در VB6
  پاسخ: 0
  آخرین پست: سه شنبه 04 تیر 1392, 09:35 صبح
 4. سوال: مشکل کامپایل با WinHttp.WinHttpRequest
  نوشته شده توسط _behnam_ در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 3
  آخرین پست: یک شنبه 05 آذر 1391, 22:08 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •