سلام
سایتی مثل ایسام بعد از زمان تمام شدن مزایده پیامی به کاربر میفرسته که پرداخت رو انجام بده
و اگه دقیقا بعد از 24 ساعت از زمان برنده شدن پرداخت نکنه یه پیام دیگه ارسال میشه؟
آیا میشه همچین چیزی رو پیاده سازی کرد
نمخوام مثلا در زمان معینی کارو انجام بده، میخوام دقیقا بعد از پایان اون زمان این کارو انجام بده