با سلام و احترام
دو تا جدول دارم در جدول اول تعدادی کلمه هست در جدول دوم تعدادی جمله می خواهم در جدول سوم این نتیجه حاصل شود که اگر کلمه وجود داشت تعداد تکرار آن درج شود
بانک اطلاعاتی sqlte


مثال جدول 1
محمد
علی
حسن
حسین

مثال جدول 2
علی آمد
حسن به مدرسه رفت
علی آمد
محمد درس می خواند
علی در پارک است

نتیجه
علی 3
محمد 1
حسن 1