سلام بچه ها
من توسط کد زیر عکس انتخاب شده در پیکچرباکس رو تبدیل به byte میکنم و درون sql ذخیره میکنم :


public static byte[] ImageToByte(Image img)
{
ImageConverter converter = new ImageConverter();
return (byte[])converter.ConvertTo(img, typeof(byte[]));
}SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=CHAKAVAK;Integrated Security=True");
string query = "Insert Into insertstudent (@image)";
SqlCommand com = new SqlCommand(query, con);
com.Parameters.AddWithValue("@image", ImageToByte(pictureBox1.Image));
con.Open();
com.ExecuteNonQuery();
con.Close();


عکس بصورت ( <Binary data> ) درون sql ذخیره میشه ! حالا نمیدونم چجوری این عکس رو برگردونم به پیکچرباکس یا درون گزارش گیری استیمول سافت ریپرت استفاده کنم !
و کلا چجوری میتونم اینو برگردونم به عکس و درون چیزی بریزم و ازش استفاده کنم ؟

تشکر