در مورد فرگمنت کاملا گیج شدم که چی هست و چکار میکنه
اگر فیلم اموزشی در این باره دارید که بشه دانلود کرد ممنون میشم لینکش رو بزراید