با سلام. کسی میدونه چجوری از مختصات زمینی عکس رو با استفاده از معادلات افاین میشه به دست آورد؟ کدهای آماده اش موجود هست یا نه........