سوپر گروه سوال و جواب در تلگرام برای روبی و دیگر زبان های برنامه نویسی

https://t.me/joinchat/MKYDYxaZZ06sS_XhUJWnRQ