سلام.
من n تا کامپوننت Combo دارم. از Raize , TMS و این آخری Alpha. یکی از اینها Autocomplte درست کار نمیکنه.
مثلا من در لیستم نوشتم
sara
ali
reza
اگر r را زدم reza و sara را بیاره. یعنی Pattern کار کنه. (جستجوی PAttern). تو سایت هم گشتم گفته شده sComboBoxEx استفاده کنم و AutoComplte option را دستکاری کنم. ولی چیزه خاصی بهم نشون نداد. کسی این مشکل را حل کرده؟