سلام من تعدادی عکس دارم که داخل عکس ها qr هست میخوام تصاویر اسکن شده رو برنامه بگیره و خروجی qr که خونده شده رو به من بده در صورتی که محل qr مشخص نمی باشد