با سلام

لطفا رزومه خود را به SynergyRequest@gmail.com ارسال نمایید.