من سایتی طراحی کردم حالا میخوام به صورت افلاین روی ویندوز اجرا کنم یعنی روی هاست باشه باید جیکار کنم