سلام دوستان
شرمنده
ولی لطفا. خواهشا اگر کسی کد تشخیص حروف فارسی با شبکه پرسپترون را داره بفرسته
لطفا
من خیلی گیج شدم
نمیدونم اصلا چیکار باید کرد