سلام

میخواستم کامپوننت های خوب برای تولید داشبورد رو معرفی کنید. البته خودم با DevExpress کار میکنم. در سایت StimulSoft کامپوننت وجود داره ولی برای دانلود در سایت های داخلی چیزی پیدا نکردم.

تشکر