نمایش نتایج 1 تا 16 از 16

نام تاپیک: ادغام چند فایل ورد

 1. #1
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  تبريز
  پست
  159

  ادغام چند فایل ورد

  با سلام
  در مورد ادغام چند فایل ورد با همدیگر طوری که ترتیب بهم نخورد (البته با VBA) اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 2. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  تبريز
  پست
  159

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  از دوستان و استادان عزیز کسی نیست به ما کمک کنه ؟؟؟

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  مشخص نکردین که با اکسس میخواین کار کنین یا خود word ؟

  چون از هر دو میشه

 4. #4
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  تبريز
  پست
  159

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  مشخص نکردین که با اکسس میخواین کار کنین یا خود word ؟

  چون از هر دو میشه
  جناب آقای Mazoolag ضمن تشکز از توجه شما اگه امکانش باشه با اکسس (VBA) خیلی عالی میشه

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  اتفاقا با اکسس بهتر هست
  ولی من برای هر دو نمونه میگذارم چون پرسش شما بار آموزشی داره

 6. #6
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  تبريز
  پست
  159

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  نقل قول نوشته شده توسط mazoolagh مشاهده تاپیک
  اتفاقا با اکسس بهتر هست
  ولی من برای هر دو نمونه میگذارم چون پرسش شما بار آموزشی داره
  بسیار عالی
  نهایت تشکر را دارم و منتظر کدهای بی عیب و نقص شما مثل همیشه هستم

 7. #7
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  اول اینکه کار ساده ای هست و پیچیدگی خاصی نداره!
  پس چرا پاسخ طولانی شد؟
  چون بهتر دیدم که برنامه نمونه کاربردی باشه و نکات سودمند دیگری رو هم در بر داشته باشه


 8. #8
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  اول اضافه کردن رفرنس های مورد نیاز

  0.PNG

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  Option Compare Database
  Option Explicit
  Sub s1()
  Dim WordApp As New Word.Application
  Dim Doc As Word.Document
  Set Doc = WordApp.Documents.Add
  Dim Path As String
  Path = CurrentProject.Path
  Dim i As Integer
  For i = 1 To 3
  WordApp.Selection.InsertFile Path & "\problems" & i & ".docx"
  Next i
  Doc.SaveAs Path & "\Problems.docx"
  Doc.Close
  WordApp.Quit wdSaveChanges
  End Sub


 10. #10
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  کد بالا و فایلهای استفاده شده در دیتابیس پیوست هست و میتونین استفاده کنین

 11. #11
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  در یک برنامه کاربردی :
  1- کاربر باید بتونه فایلهای دلخواه رو انتخاب کنه
  2- ترتیب اون ها تغییر بده
  3- در صورت لزوم از لیست فایلها حذف کنه
  4- نوع فایل رو انتخاب کنه
  5- اسم فایل نهایی و فولدر اون رو تعیین کنه
  6- در صورت لزوم عملیات رو کنسل کنه

  در فرم طراحی شده این موارد دیده شده و با بررسی طراحی و کدها با روش کار آشنا میشین

  ضمیمه 151019
  آخرین ویرایش به وسیله mazoolagh : دوشنبه 04 آذر 1398 در 14:16 عصر

 12. #12
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  Option Compare Database
  Option Explicit
  Dim v
  Dim Canceled As Boolean
  Dim InProgress As Boolean
  Const DefaultFileName As String = "FinalResult"


  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  Me.FileName = DefaultFileName
  Me.DestinationFolder = CurrentProject.Path
  Me.BTN_CANCEL.Visible = False
  InProgress = False
  End Sub


  Private Sub BTN_ADD_FILES_Click()
  Dim FD As FileDialog
  Set FD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  FD.InitialFileName = Me.DestinationFolder
  FD.AllowMultiSelect = True
  FD.InitialView = msoFileDialogViewList
  FD.Filters.Clear
  FD.Filters.Add "Word Document", "*.docx,*.doc"
  FD.Filters.Add "PDF", "*.pdf"
  FD.Filters.Add "html", "*.html"
  FD.Show
  Dim file
  For Each file In FD.SelectedItems
  Me.DocumentsList.AddItem file
  Next
  End Sub


  Private Sub BTN_CLEAR_LIST_Click()
  If InProgress Then Exit Sub
  Dim i As Integer
  Me.DocumentsList.RowSource = ""
  End Sub


  Private Sub BTN_MOVE_DOWN_Click()
  If InProgress Then Exit Sub
  Dim index As Integer
  index = Me.DocumentsList.ListIndex
  If index = Me.DocumentsList.ListCount - 1 Then Exit Sub
  Me.DocumentsList.AddItem Me.DocumentsList.Value, index + 2
  Me.DocumentsList.RemoveItem index
  End Sub


  Private Sub BTN_MOVE_UP_Click()
  If InProgress Then Exit Sub
  Dim index As Integer
  index = Me.DocumentsList.ListIndex
  If index < 1 Then Exit Sub
  Me.DocumentsList.AddItem Me.DocumentsList.Value, index - 1
  Me.DocumentsList.RemoveItem index + 1
  End Sub


  Private Sub BTN_REMOVE_Click()
  If InProgress Then Exit Sub
  Dim i As Integer
  If Me.DocumentsList.ListIndex >= 0 Then
  Me.DocumentsList.RemoveItem Me.DocumentsList.ListIndex
  End If
  End Sub


  Private Sub BTN_SELECT_DESTINATION_FOLDER_Click()
  If InProgress Then Exit Sub
  Dim FD As FileDialog
  Set FD = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  FD.InitialFileName = Me.DestinationFolder
  FD.Title = "Select Destination Folder"
  FD.InitialView = msoFileDialogViewList
  FD.Show
  If FD.SelectedItems.Count > 0 Then
  Me.DestinationFolder = FD.SelectedItems(1)
  End If
  Set FD = Nothing
  End Sub


 13. #13
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  Private Sub BTN_APPEND_Click()
  On Error GoTo Error_Handler
  Dim i, n As Integer
  n = Me.DocumentsList.ListCount
  If n = 0 Then
  v = MsgBox("Select Documents", vbExclamation, "")
  Exit Sub
  End If
  InProgress = True
  Canceled = False
  Me.BTN_CANCEL.Visible = True
  Dim WordApp As New Word.Application
  Dim Doc As Word.Document
  Set Doc = WordApp.Documents.Add
  Dim file
  v = SysCmd(acSysCmdClearStatus)
  For i = 1 To n
  file = Me.DocumentsList.ItemData(i - 1)
  v = SysCmd(acSysCmdSetStatus, "Adding " & i & " of " & n & " : " & file)
  DoEvents
  If Canceled Then
  If MsgBox("Cancel Operation?", vbQuestion + vbYesNo, "") = vbYes Then
  v = SysCmd(acSysCmdClearStatus)
  Me.BTN_ADD_FILES.SetFocus
  Me.BTN_CANCEL.Visible = False
  Exit Sub
  Else
  Canceled = False
  End If
  End If
  WordApp.Selection.InsertFile file
  Next i
  v = SysCmd(acSysCmdSetStatus, "Saving File ...")
  Doc.SaveAs Me.DestinationFolder & "" & Me.FileName & ".docx"
  Doc.Close
  WordApp.Quit wdSaveChanges
  Me.BTN_ADD_FILES.SetFocus
  Me.BTN_CANCEL.Visible = False
  v = SysCmd(acSysCmdClearStatus)
  v = MsgBox("Document saved successfully," & vbCrLf & "Do you want to open it?", vbYesNo + vbInformation, "")
  If v = vbYes Then
  Application.FollowHyperlink Me.DestinationFolder & "" & Me.FileName & ".docx"
  End If
  Exit Sub
  Error_Handler:
  v = SysCmd(acSysCmdClearStatus)
  v = MsgBox(Err.Description, vbCritical, "Error " & Err.Number)
  Me.BTN_ADD_FILES.SetFocus
  Me.BTN_CANCEL.Visible = False
  End Sub


  Private Sub BTN_CANCEL_Click()
  Canceled = True
  End Sub


 14. #14
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  برنامه و فایلهای نمونه
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 15. #15
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  تبريز
  پست
  159

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  جناب Mazoolagh مثل همیشه عالی و مشکل گشا
  بسیار از لطفتون ممنون
  من به یه شکل دیگه از این نرم افزار استفاده خواهم کرد اگه مشکلی داشتم حتما مزاحمتون خواهم شد

 16. #16
  کاربر دائمی آواتار mazoolagh
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1384
  پست
  1,930

  نقل قول: ادغام چند فایل ورد

  موفق باشین آقا
  اگر موردی بود که فکر کردین برای دیگران هم سودمند هست لطفا به اشتراک بگذارین

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •