نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: دیباگ کردن اپ؟

 1. #1

  دیباگ کردن اپ؟

  سلام
  من در فلاتر دارت تازه کار هستم و از ایمولیتور نوکس و اندروید استدیو دارم استفاده می کنم.

  از این آدرس در اپم استفاده کردم و ارروری که میزنه dirty context است!!!!

  Launching lib\main.dart on SM N950N in debug mode...
  Initializing gradle...
  Resolving dependencies...
  Gradle task 'assembleDebug'...
  Built build\app\outputs\apk\debug\app-debug.apk.
  Installing build\app\outputs\apk\app.apk...
  Syncing files to device SM N950N...
  D/ ( 3965): HostConnection::get() New Host Connection established 0xaec29420, tid 3984
  I/flutter ( 3965): ══╡ EXCEPTION CAUGHT BY WIDGETS LIBRARY ╞═══════════════ ════════════════ ════════════════ ══════════
  I/flutter ( 3965): The following assertion was thrown building DefaultTextStyle(debugLabel: fallback style; consider
  I/flutter ( 3965): putting your text in a Material, inherit: true, color: Color(0xd0ff0000), family: monospace, size:
  I/flutter ( 3965): 48.0, weight: 900, decoration: double Color(0xffffff00) TextDecoration.underline, softWrap: wrapping
  I/flutter ( 3965): at box width, overflow: clip):
  I/flutter ( 3965): 'package:flutter/src/widgets/navigator.dart': Failed assertion: line 1321 pos 14:
  I/flutter ( 3965): 'observer.navigator == null': is not true.
  I/flutter ( 3965): Either the assertion indicates an error in the framework itself, or we should provide substantially
  I/flutter ( 3965): more information in this error message to help you determine and fix the underlying cause.
  I/flutter ( 3965): In either case, please report this assertion by filing a bug on GitHub:
  I/flutter ( 3965): https://github.com/flutter/flutter/i...emplate=BUG.md
  I/flutter ( 3965): When the exception was thrown, this was the stack:
  I/flutter ( 3965): #2 NavigatorState.initState (package:flutter/src/widgets/navigator.dart:1321:14)
  I/flutter ( 3965): #3 StatefulElement._firstBuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3830:58)
  I/flutter ( 3965): #4 ComponentElement.mount (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3696:5)
  I/flutter ( 3965): #5 Element.inflateWidget (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2950:14)
  I/flutter ( 3965): #6 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2753:12)
  I/flutter ( 3965): #7 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #8 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #9 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #10 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #11 SingleChildRenderObjectElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:4867:14)
  I/flutter ( 3965): #12 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #13 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #14 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #15 StatelessElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3781:5)
  I/flutter ( 3965): #16 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #17 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #18 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #19 StatelessElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3781:5)
  I/flutter ( 3965): #20 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #21 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #22 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #23 StatelessElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3781:5)
  I/flutter ( 3965): #24 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #25 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #26 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #27 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #28 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #29 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #30 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #31 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #32 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #33 SingleChildRenderObjectElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:4867:14)
  I/flutter ( 3965): #34 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #35 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #36 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #37 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #38 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #39 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #40 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #41 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #42 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #43 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #44 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #45 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #46 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #47 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #48 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #49 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #50 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #51 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #52 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #53 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #54 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #55 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #56 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #57 StatelessElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3781:5)
  I/flutter ( 3965): #58 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #59 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #60 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #61 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #62 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #63 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #64 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #65 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #66 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #67 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #68 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #69 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #70 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #71 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #72 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #73 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #74 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #75 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #76 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #77 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #78 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #79 RenderObjectElement.updateChildren (package:flutter/src/widgets/framework.dart:4585:32)
  I/flutter ( 3965): #80 MultiChildRenderObjectElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:4975:17)
  I/flutter ( 3965): #81 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #82 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #83 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #84 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #85 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #86 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #87 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #88 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #89 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #90 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #91 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #92 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #93 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #94 SingleChildRenderObjectElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:4867:14)
  I/flutter ( 3965): #95 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #96 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #97 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #98 StatelessElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3781:5)
  I/flutter ( 3965): #99 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #100 SingleChildRenderObjectElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:4867:14)
  I/flutter ( 3965): #101 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #102 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #103 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #104 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #105 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #106 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #107 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #108 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #109 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #110 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #111 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #112 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #113 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #114 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #115 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #116 ProxyElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3990:5)
  I/flutter ( 3965): #117 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #118 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #119 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #120 StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
  I/flutter ( 3965): #121 Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
  I/flutter ( 3965): #122 ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
  I/flutter ( 3965): #123 Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
  I/flutter ( 3965): #124 BuildOwner.buildScope (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2286:33)
  I/flutter ( 3965): #125 _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding& ServicesBinding&SchedulerBinding&PaintingBinding&S emanticsBinding&RendererBinding&WidgetsBinding.dra wFrame (package:flutter/src/widgets/binding.dart:676:20)
  I/flutter ( 3965): #126 _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding& ServicesBinding&SchedulerBinding&PaintingBinding&S emanticsBinding&RendererBinding._handlePersistentF rameCallback (package:flutter/src/rendering/binding.dart:219:5)
  I/flutter ( 3965): #127 _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding& ServicesBinding&SchedulerBinding._invokeFrameCallb ack (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:990:15)
  I/flutter ( 3965): #128 _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding& ServicesBinding&SchedulerBinding.handleDrawFrame (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:930:9)
  I/flutter ( 3965): #129 _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding& ServicesBinding&SchedulerBinding._handleDrawFrame (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:842:5)
  I/flutter ( 3965): #130 _invoke (dart:ui/hooks.dart:154:13)
  I/flutter ( 3965): #131 _drawFrame (dart:ui/hooks.dart:143:3)
  I/flutter ( 3965): (elided 2 frames from class _AssertionError)
  I/flutter ( 3965): ════════════════ ════════════════ ════════════════ ════════════════ ════════════════ ════════════════
  I/flutter ( 3965): Another exception was thrown: A GlobalKey was used multiple times inside one widget's child list.
  I/flutter ( 3965): Another exception was thrown: 'package:flutter/src/widgets/navigator.dart': Failed assertion: line 1321 pos 14: 'observer.navigator == null': is not true.


  https://medium.com/coding-with-flutt...r-90eb6caa6dbf


  2019-11-28_19-43-44.jpg
  با کلی جستجو راه حلی برای رفع اررور پیدا نکردم و حتی نمیدونم چطور میتونم یه اپ رو دیباگ کنم؟ چون بریک پوینت اعمال نمیشه و دستور debugger() هم همینطور.
  ممنون میشم یا راه دیباگ کردن رو بگید یا راهی برای رفع این اررور.
  آخرین ویرایش به وسیله raha raad : پنج شنبه 07 آذر 1398 در 19:30 عصر
تاپیک های مشابه

 1. سوال: مشکل کار با وردپرس در زمپ؟
  نوشته شده توسط پروگرامنویس در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 0
  آخرین پست: پنج شنبه 13 آبان 1395, 11:27 صبح
 2. سوال: نمایش گوکل مپ؟
  نوشته شده توسط پیام حیاتی در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 2
  آخرین پست: شنبه 15 اسفند 1394, 08:35 صبح
 3. ایجاد فرم ثبت نام سفارشی در ممبرشپ؟
  نوشته شده توسط sara_aryanfar در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 3
  آخرین پست: شنبه 31 تیر 1391, 20:25 عصر
 4. روشی برای قفل کردن دسکتاپ؟
  نوشته شده توسط keyhanbati در بخش امنیت در نرم افزار و برنامه نویسی
  پاسخ: 11
  آخرین پست: یک شنبه 02 آبان 1389, 21:30 عصر
 5. فرمی به اندازه کل دسکتاپ؟
  نوشته شده توسط hani bageri در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 1
  آخرین پست: یک شنبه 25 شهریور 1386, 14:58 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •