سلام
من یک برنامه با Ef و معماری UnitOfWork در mvc.net نوشته ام حالا می خواهم SignalR هم استفاده کنم
چگونه باید این کار را انجام بدهم باتکشر