سلام، من از کامپوننت UniQuery تو برنامه نویسی استفاده کردم هنگام post خطا می دهد که ستون تاریخ تغییرات خالی است و امکان اضافه کردن رکورد وجود ندارد در صورتی که این فیلد را من در داخل پروسیجر مقدار دهی کردم.
پروسیجر هم بدون استفاده از uniquery تست کردم مشکلی نداشت. آیا باید به روش خاصی به کامپوننت اعلام کنیم که از پروسیجر insert نوشته شده استفاده کند.
اگر در رویداد BeforInsert تاریخ تغییرات پر شود مقادیر دیگر را از کامپوننت های DBEdit روی فرم بر می دارد و عملیات post انجام می گیرد(به پروسیجر insert داخل فرم توجهی ندارد)