با سلام

در سرویس cloudflare برای جلوگیری از حملات ddoc گزینه I'm Under Attack فعال می شود که صفحه ای ابتدایی را بمدت 5 ثانیه به هر کاربر نمایش می دهد و سپس بازدید کننده وارد سایت می شود. چگونه می توان این گزینه را برای ip های ایرانی غیرفعال کرد و فقط برای ip های غیر ایرانی فعال باشد؟

ممنون