با سلام
در آموزشهای EF CodeFirst آمده که بعد از نوشتن کلاس ها و نوشتن ConnectionString در فایل Web.Config باید بانک اطلاعاتی پس از کامپایل برنامه ، در اس کو ال سرور تولید شود.
ولی استاد آرزو محمدزاده در آموزش های خود چنین ذکر کرده که پس از مراحل فوق باید در کنسول دستور Update-database نوشته شود تا بانک تولید شود.
این اختلاف ناشی از چیست؟
با سپاس فراوان