صندلی اداری نحوه تعویض قطعات

صندلی اداری تعویض جک :

صندلی اداری دارای جک گازی (یا سیلندر گازی) می باشد که در صندلی اداری مثل یک فنر بالابرنده برای افزایش ارتفاع صندلی عمل کرده
و آن را در سطح انتخاب شده نگه می دارد.
معمولا جک گازی اولین قسمتی از صندلی است که کهنه می شود.
در بیشتر موارد هزینه تعمیر مبلمان اداری کمتر از هزینه تعویض آن است
بنابراین بیشتر شرکت هایی که محدودیت بودجه دارند ترجیح می دهند صندلی را تعمیر کنند.
روش باز کردن و تعویض جک گازی برای تمام صندلی های اداری چرخ دار یکسان است.