سلام
خیلی مطلب تو این تالار و اینترنت سرچ کردم اما نتونستم نتیجه که می خوام رو بدست بیارم.
جدولی دارم به صورت زیر:(جدول شماره 1)
می خوام اطلاعات در گزارش براساس تاریخ گروه بندی بشن(جدول 2)

جدول1:
نام کالا تعداد تاریخ
کالا1 2 1398/06/01
کالا2 5 1398/07/01
کالا1 10 1398/09/01
کالا2 7 1398/08/01
کالا3 9 1398/06/01
کالا4 20 1398/08/01


جدول2:
نام کالا 1398/06/01 1398/07/01 1398/08/01 1398/9/01 تفاضل دو ستون آخر
کالا1 2 10 10
کالا2 5 7 -7
کالا3 9
کالا4 20 -20


تعداد ستونها با ورود اطلاعات جدید در جدول1 افزایش پیدا میکنه به ازای هر ماه یک ستون اضافه میشه.
1-چطوری میشه جدول 2 رو طراحی کرد؟؟؟؟
2- ستون تفاضل دو ستون اخر چطوری طراحی میشه؟؟؟؟