با سلام

آیا کسی می تواند سورس ساده یک برنامه ASP.Net MVC EF Code First که در آن پارامترهای ورودی را در قالب کمبوباکس از کاربر بگیرد و نتیجه را در یک گرید نشان دهد؟

با تشکر