دوستان متوجه شدم زمان حدود نیم ساعت با اختلاف نمایش داده میشه هم در صفحه activity و هم در خود تاپیک.
برای شما هم اینطوریه؟