سلام اساتید گرامی من file table رو از طریق این اموزش راه اندازی کردم اما الان هرچی تو سایت های خارجی وفارسی گشتم متوجه نشدم باید چیکار کنم راهنمایی کنید ممنون میشم.

یه جدول باید بسازم مثل این
CREATE TABLE [dbo].[Heyat] (
[heyid] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
[heynamber] INT NOT NULL,
[heynamberD] NVARCHAR (50) NOT NULL,
[heydate] DATETIME NOT NULL,
[heymelli] NVARCHAR (10) NOT NULL,
[heytype] NVARCHAR (200) NOT NULL,
[heyimg] VARBINARY (MAX) NOT NULL,
[heyok] BIT DEFAULT ((0)) NOT NULL,
[heyoffice] NVARCHAR (50) NOT NULL,
[heyprice] NVARCHAR (50) NOT NULL,
[heyejra] DATETIME DEFAULT (NULL) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED ([heyid] ASC)
);

یه جدول فایل تیبل هم ساختم با نام imgFile
حالا چطور با پروسیجر و سی شارپ دستوری بنویسم که وقتی اول عکس ذخیره شد بعد با چه id اون عکس رو در بانک heyat ذخیره کنم داخل فیلد heyimg و جوری باید باشه که چون چند کاربره است دقیق id همون عکس رکورد ذخیره بشه داخل heyimg و چطور سلکت بزنم و فراخوانی کنم.سوال دیگه اینکه heyimg از چه نوعی باشه؟
ممنون