سلام وقتتون بخیر یه برنامه نوشتم با زبان دلفی که با ADOQuery کار میکنه همش ولی بانکم قبلا SQLSERVER بوده الان تغییرش دادم به اکسس
هر کاری میکنم دستور Insert و Locate تو این برنامه کار نمیکنه ممنون میشم روش نوشتن این دستورات و بهم بگین
ADOQuery2.SQL.Clear;
ins:=ADOQuery2.SQL.Add('Insert into TBL_Personal(ID,Name,Mobile,Note valuse('+QuotedStr(trim(Edit1.Text))+','+QuotedStr (Edit2.Text)+','+QuotedStr(Edit3.Text)+','+QuotedS tr(Edit4.Text)+')');
ADOQuery2.SQL.Add(ins);
ADOQuery2.ExecSQL;
این کد منه واسه insert