منظور من از لحاظ کارایی نیست منظورم از لحاظ ساختاری هست.

اگر کد ";(var_dump($GLOBALS" را اجرا کنید:متوجه خواهید شد که "GLOBALS$" یک ارایه چند بعدی هست و دارای 9 ارایه می باشد.

اگر یک مقداری برای مثال "name" در "POST_" باشد نمی توانید به این شکل به ان دسترسی داشته باشید:
$GLOBALS["name"]


اما اگر این مقدار در ارایه "GLOBALS" باشد به راحتی میتوان به ان با استفاده از
$GLOBALS["name"]
دسترسی داشت


حالا سوال من این هست که چجوری میتونیم ارایه چند بعدی بسازیم که مانند این ارایه کار کند؟

این سوال رو خیلی جاها پرسیدم مخصوصا در stackoverflow اما به هیچ جوابی نرسیدم