سلام دوستان
زمانی که من یک داده ترکیب از فارسی و انگلیسو ذخیره میکنم کلمات جابجا میکه
مثلا مینویسم آموزش php
چیزی که ذخیره میشه php آموزش هستش
تو یک زبان این مشکل وجود نداره اما تو چند زبان اینجوری میشه

Collation دیتابیسم utf8_persian_ci هستش