مشاوره کسب و کار بودن فرصتی هیجان انگیز برای یادگیری موارد و مزایای کسب و کارها با روشی مؤثر و سودآور است. صرف نظر از عمده ترین موارد ، اگر شما یک حل کننده خلاق مسئله هستید که به انواع مختلفی از مدلهای کسب و کار علاقه مند هستید ، ممکن است مشاور بودن شغلی مناسب برای شما باشد.
نقش مشاوره بسته به نوع شرکت مشاوره ای که برای آن کار می کنید و شرکت هایی که با آنها کار می کنید می تواند بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال ، اگر برای یکی از شرکتهای بزرگ مشاوره مدیریت (مانند مک کینزی ، باین یا گروه مشاوره بوستون) کار می کنید ، یک مسیر شغلی نسبتاً ساختار یافته را طی می کنید ، به عنوان یک مشاور تازه کار شروع می کنید وبه مرور به یک مشاور ارشد تبدیل می شوید. دو تا سه سال ابتدائی کار در یکی از شرکتهای بزرگ مشاوره به این معنی است که شما مجبورید یک مشاور جامع و عمومی باشید در حالیکه معمولاً بعد از چند سال کار در شغل مشاوره ، در یک رشته ، صنعت یا نوع کار خاصی تخصص خواهید یافت. در شرکت های مشاوره ای کوچکتر، بایستی از ابتدا به یک صنعت خاص توجه کنید (مانند مراقبت های بهداشتی یا فناوری) و منحصراً در آن صنعت کار کنید.
در سایت کان سلطان نکات زیادی در باره شغل مشاوره کسب و کار و مشاوره مدیریت خواهید آموخت.