آموزش دستور wget

در این مقاله با موارد زیر آشنا خواهید شد

wget چیست ؟
نحوه نگارش دستورات wget
دانلود یک فایل از اینترنت با wget
دانلود فایل از اینترنت و ذخیره آن با نام دلخواه با wget
دانلود یک فایل از FTP با wget
دانلود فایل و ذخیره آن در پوشه دلخواه با wget
دانلود ادامه یک فایل که دانلود آن قطع شده است با wget
بدست آوردن اندازه یک فایل به بایت بدون دانلود آن با wget
محدود کردن سرعت دانلود یک فایل با wget
افزایش تعداد تلاش برای دانلود یک فایل با wget
دانلود لیستی از فایل ها با شماره های مرتب با wget
دانلود چند فایل با wget
اضافه کردن یک فایل به انتهای فایل دیگر با wget
دانلود یک فایل و نمایش آن بدون ذخیره آن با wget
متوقف کردن دانلود با رسیدن به اندازه خاصی با wget
دانلود فایل در پس زمینه ( background ) با wget
خاموش کردن نشان دادن اطلاعات در خروجی
حذف کردن نشان دادن اطلاعات غیر ضروری
دانلود کامل یک سایت به همراه تمام فایل ها و لینک ها با wget
دانلود تمام فایل های mp3 موجود در یک وب سایت با wget
دانلود تمام فایل های mp3 موجود در یک دایرکتوری خاص از یک وب سایت با wget
دانلود تمام فایل های pdf از چندتا زیر دامنه با wget
دانلود تمام فایل های یک سایت به جز فایل های gif با wget
دانلود همه فایل ها یک وب سایت فقط چند پوشه خاص با wget
تنظیم User Agent برای دانلود در wget
دانلود از صفحه هایی که کلمه کاربری و کلمه عبور می خواهند با wget
بدست آوردن اطلاعات HTTP header یک صفحه با wget
پیدا کردن تمام لینک های یک سایت با wget
پیدا کردن لینک های سالم یک سایت با wget
پیدا کردن لینک های خراب با wget
پیدا کردن تمام ایمیل آدرس های موجود در یک وب سایت با wget

لینک دانلود مقاله

تالیف : مهندس هادی کیامرثی