من دیتابیس یا SQl server ایجاد کردم و در جاوا بهش متصل می شم ولی هرکاری می کنم تا پایگاه دادم رو در جدول تو جاوا نشون بده موثر واقع نمیشه چکار کنم ؟
تمام موارد اتصال رو هم درست انجام می دم ولی باز داده ها تو جدول نشون نمی ده؟
داده ها رو از تکست فیلد ها مخونه و در پایگاه ذخیره می کنه ولی وقتی می خوام در فرم دیگر جاوا تو جدول نشون بده هیچ مقادیری نمیاره با اموزش ها و سرچ هم نتونستم اینکار انجام بدم تا اینکه مجبور شدم تو تالار سوال کنم؟؟؟