با سلام

من يك برنامه حسابداري نوشته ام و در دو فولدر متفاوت كپي نموده ام كه فولدر اول اطلاعات شركت A را نگهداري ميكند و فولدر دوم اطلاعات شركت B را نگهداري ميكند وقتي هريك از برنامه ها را به تنهايي اجرا ميكنم هيچ مشكلي پيش نمياد ولي وقتي دو برنامه را همزمان اجرا ميكنم و وارد برنامه ميشوم و وقتي ميخواهم اطلاعات ثبت و يا گزارشگيري كنم دستگاه قفل كرده و يا هنگام زدن يك كليد در برنامه , زمان زيادي طول ميكشد تا عمليات مربوط به آن كليد (Button) اجرا شود . و گاهي كاربر مجبور هستش كه دو برنامه را بطور همزمان اجرا كند . براي رفع اين مشكل چكار كنم ؟

با تشكر