نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: ران نشدن پروسه ذخیره کردن در بانک توسط Ajax

 1. #1

  Question ران نشدن پروسه ذخیره کردن در بانک توسط Ajax

  باسلام
  بنده می خواهم عملیات CRUD را با Ajax بنویسم. هر چه تلاش می کنم هر مقاله ای می خوانم . هر کاری می کنم نمی شود . جواب نمی گیرم. از هر که بپرسم و در هر سایتی مطرح می کنم فایده ندارد.
  مثلا برای پروسه ذخیره در بانک اطلاعاتی:
  کد در کنترلر:

  public ActionResult InsertData_5()
  {
  return View();
  }

  [HttpPost]
  public ActionResult InsertData_5(Personal objdata)
  {
  try
  {
  //SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrin gs[connectionString].ToString());
  string constr = "Data Source=192.168.100.1;Initial Catalog=ContosoUniversity1;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=Abhar70";
  SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrin gs[constr].ToString());

  con.Open();
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("InsertData_SP", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  cmd.Parameters.AddWithValue("@FirstName", objdata.FirstName);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", objdata.LastName);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@Phone", objdata.Phone);
  cmd.ExecuteNonQuery();
  con.Close();

  }
  catch (Exception)
  {

  throw;
  }
  return View("InsertData_5");
  }


  +++++++++++++++++
  محتوای Store Procedure :

  USE [ContosoUniversity1]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[InsertData_SP] Script Date: 02/18/2020 15:04:34 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  -- Batch submitted through debugger: SQLQuery1.sql|0|0|C:\Users\Administrator\AppData\L ocal\Temp\~vsF4A9.sql
  ALTER PROCEDURE [dbo].[InsertData_SP]
  (
  @FirstName nvarchar(MAX),
  @LastName nvarchar(MAX),
  @Phone nvarchar(MAX)
  )

  AS
  BEGIN
  INSERT INTO Personal_tbl2
  (
  FirstName
  ,LastName
  ,Phone
  )
  Values
  (
  @FirstName
  ,@LastName
  ,@Phone
  )
  END


  +++++++++++++++++
  محتوای فایل ویوی InsertData_5.cshtml :

  @model ContosoUniversity.Models.Personal

  @using System.Web.Optimization;

  @{
  ViewBag.Title = "InsertData_5";
  }

  <h2>Index</h2>
  <!-- سه خط زیر را اضافه کردیم تا بتوان با ایجکس کار کرد -->
  <script src="~/Scripts/jquery-3.4.1.js"></script>
  <script src="~/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.js"></script>
  <script src=”-/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js”></script>


  <div id="divEmp">

  @using (Ajax.BeginForm("InsertData_5", "Post", new AjaxOptions { HttpMethod = "POST", UpdateTargetId = "divEmp" }))
  {
  <table>
  <tr>
  <td>FirstName</td>
  <td>
  <input type="text" id="txtFirstName" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>LastName</td>
  <td>
  <input type="text" id="txtLastName" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Phone</td>
  <td>
  <input type="text" id="txtPhone" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <input type="button" id="btnsubmit" value="Save" />
  </td>
  </tr>
  </table>

  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
  $("#btnsubmit").click(function () {
  $.ajax(
  {
  type: "POST",
  url: "Home/InsertData_5",
  data: {
  FirstName: $("#txtFirstName").val(),
  LastName: $("#txtLastName").val(),
  Phone: $("#txtPhone").val()
  }

  });

  });
  });
  </script>
  }
  </div>

  ++++++++++++++++
  محتوای فایل Index.cshtml :
  این فایل که با اجرای برنامه فراخوانی می شود و در اینجا دکمه ای قرار داده ایم که با فشردن آن پروسه ذخیره اطلاعات اجرا شود . اطلاعات را می گیرد ولی در بانک نمی ریزد.

  @{ ViewBag.Title = "صفحه نخست"; }
  <div class="jumbotron">
  <h1>aa</h1>
  </div>

  <div class="row">

  <div class="col-md-4">
  <div class="navbar-collapse collapse">
  <ul class="btn btn-default">
  <li>@Html.ActionLink("Ajax and SQL Server ذخیره رکورد 5 - با", "InsertData_5", "Home")</li>
  </ul>

  </div>
  </div>

  </div>


  کجای کار اشکال دارد که ذخیره نمی کند؟
  با تشکر

 2. #2
  بنیان گذار Barnamenevis آواتار مهدی کرامتی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1381
  محل زندگی
  کرج، گلشهر
  سن
  42
  پست
  6,159

  نقل قول: ران نشدن پروسه ذخیره کردن در بانک توسط Ajax

  استفاده از Ajax.BeginForm قدیمی شده و این روزها کاربرد چندانی ندارد. بهتر است به جای آن از jQuery Ajax استفاده کنید که خیلی روان تر و راحت تر است.

 3. #3

  نقل قول: ران نشدن پروسه ذخیره کردن در بانک توسط Ajax

  سلام. یعنی مشکل عدم ذخیره اطلاعات در بانک به دلیل استفاده از
  Ajax.BeginForm می باشد؟ قطغا این نیست.


 4. #4
  کاربر دائمی آواتار ali_md110
  تاریخ عضویت
  فروردین 1385
  محل زندگی
  شیراز
  پست
  1,165

  نقل قول: ران نشدن پروسه ذخیره کردن در بانک توسط Ajax

  سلام گویا جند هفتست درگیر این مساله شدید
  یک مثال
  ایتدا در کنترولر یک متد get جهت نمایش ویو و وهله سازی ویومدل میسازیم

  [HttpGet]

  public virtual ActionResult AddPersonnel()
  {

  var model = new PersonnelViewModel ();
  return View( model);
  }


  و متد post برای دریافت از سمت کلاینت


  [HttpPost]
  [AjaxOnly] //فقط در حالت اي‌جكس قابل دسترسي باشد
  [ValidateAntiForgeryToken]
  public virtual ActionResult AddPersonnel(PersonnelViewModel model)
  {
  if (!ModelState.IsValid)
  {
  ModelState.AddModelError("", @"خطاهای برنامه را بررسی کنید");
  return new JsonResult
  {
  Data = new
  {
  errors = ModelState.Keys.SelectMany(k => ModelState[k].Errors).Select(x => x.ErrorMessage).ToArray(),
  IsSuccess = false
  },

  JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet,
  }
  };

  }

  var ctx= new AppDbCo0ntext();
  ctx.Person.Add(new Person{Name=model.Name})

  var i=ctx.saveChange();

  return new JsonResult
  {
  Data = new
  {

  errors = ModelState.Keys.SelectMany(k => ModelState[k].Errors).Select(x => x.ErrorMessage).ToArray(),
  IsSuccess = i>0


  },

  JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet,
  }
  };

  }
  یک اتربیوت بسازید برای حالت پست ajax

  [AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method)]
  public sealed class AjaxOnlyAttribute : ActionFilterAttribute
  {
  public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
  {
  if (filterContext.HttpContext.Request.IsAjaxRequest() )
  {
  base.OnActionExecuting(filterContext);
  }
  else
  {
  throw new InvalidOperationException("This operation can only be accessed via Ajax requests");
  }
  }
  }
  سمت سرور تکمیل هست
  حالا در سمت ویو
  using ویومدل در سمت ویو فراموش نشود
  @model PersonneViewModel


  @using (Html.BeginForm("AddPersonnel", "ControllerName", FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", role = "form", id = "inputForm" }))
  {

  @Html.AntiForgeryToken()
  @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
  <div class="form-group">
  @Html.LabelFor(m => m.Name, new { @class = "control-label col-md-1 col-lg-1", @for = "Name" })
  <div class="col-md-2 col-lg-2">
  <div class="input-group">
  @Html.TextBoxFor(x => x.Name, new { @class = "form-control", @for = "Name", id = "Name" })
  </div>
  </div>
  <div class="col-md-2 col-lg-2">
  <button type="button" id="save" class="btn btn-success">
  <i class="fa fa-save"></i> ثبت نام
  </button>
  </div>
  </div>
  }  متد جی کوئری هم اینجور بنویسید

  $("#save").click(function(e) {

  e.preventDefault();
  var button = $("#save");
  var $form = $("#inputForm");
  var validator = $form.data('validator');
  validator.settings.ignore = ':hidden:not(".multiselect")';
  validator.settings.ignore = ":hidden:not(select)";

  var validateForm = function(form) {
  //فعال سازي دستي اعتبار سنجي جي‌كوئري
  var val = form.validate();
  val.form();
  return val.valid();
  };
  //اگر فرم اعتبار سنجي نشده، اطلاعات آن ارسال نشود
  if (!validateForm($form)) return;


  button.attr('disabled', 'disabled');
  button.val("لطفا صبر کنید");


  $.ajax({
  url: '@Url.Action("AddPersonnel", "ControllerName نام کنترولر")',
  type: "POST",
  data: $form.serialize(), // فيلدهاي فرم در اینجا ارسال میشود
  cache: false,
  complete: function(xhr, status) {
  var data = xhr.responseText;
  if (xhr.status == 403) {
  window.location = options.loginUrl;
  } else if (status === 'error' || !data) {
  $.each(data,
  alert("برررسی خطا")

  } else {

  button.removeAttr('disabled');
  button.val("ثبت در سیستم");
  $('.validation-summary-errors').addClass('validation-summary-valid');
  $('.validation-summary-errors').removeClass('validation-summary-errors');

  }
  },


  success: function(data) {
  if (data.IsSuccess) {


  alert("ثبت شد");


  } else {

  if (data.errors != null) {
  // show model state error
  $.each(data.errors,
  function(idx, errorMessage) {
  alert(errorMessage);//بررسی خطا
  }
  );


  }

  }

  },
  error: function(xhr, ajaxOptions, thrownError) {
  alert("خطا");

  }
  });
  $('.validation-summary-errors').addClass('validation-summary-valid');
  $('.validation-summary-errors').removeClass('validation-summary-errors');

  button.removeAttr('disabled');
  button.val("ثبت در سیستم");
  });


  آخرین ویرایش به وسیله ali_md110 : جمعه 02 اسفند 1398 در 19:16 عصر

تاپیک های مشابه

 1. سوال: ایجاد پروسه توسط ویندوزسرویس
  نوشته شده توسط scarlet_yekta در بخش مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 1
  آخرین پست: شنبه 19 دی 1394, 14:42 عصر
 2. سوال: اجرای یک کوئری توسط ajax
  نوشته شده توسط chaown در بخش PHP
  پاسخ: 2
  آخرین پست: چهارشنبه 17 آبان 1391, 20:35 عصر
 3. آموزش: رفرش کردن DIV توسط Ajax
  نوشته شده توسط djsaeedkhan در بخش PHP
  پاسخ: 8
  آخرین پست: شنبه 02 اردیبهشت 1391, 07:31 صبح
 4. مخفی کردن پروسه از لیست پروسه های در حال اجرا بدون استفاده از تایمر
  نوشته شده توسط farboodj1375 در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 4
  آخرین پست: یک شنبه 13 شهریور 1390, 13:38 عصر
 5. سوال: ایجاد کردن یک پروسه در دل پروسه دیگری به چه ترتیب است؟
  نوشته شده توسط natanz در بخش توسعه‌ی لینوکس و نرم افزارهای آزاد
  پاسخ: 0
  آخرین پست: پنج شنبه 12 فروردین 1389, 14:40 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •