جهت استفاده بهینه از وبسایت شركت مديريت فناوری بورس تهران میبایست حتما از فیلترهای کاربردی بورس استفاده کرد در این پست با فیلتر نویسی در دیده بان بازار آشنا میشویم.در وبسایت شركت مديريت فناوری بورس تهران جهت پالایش بهتر تحرکات سهم امکان استفاده از فیلترهای کاربردی بورس وجود دارد. برای اینکه یک فرد مبتدی بتواند از فیلترهای بورس و مزایای آنها بهره مند شود پیشنهاد میکنیم حتما فایل pdf زیر را دانلود کنید.در هر زمان با مراجعه به منوی آموزش وبسایت میتواند از تعدادی از فیلترهای مهم و پرکاربرد بورسی که برای شما بصورت رایگان قرار داده شده اند استفاده کنید
منبع: آموزش دیده بان بازار