سلام
با کد زیر مسیر از کارت sd گرفته می شود:
string path = System.IO.Path.Combine(Android.OS.Environment.Exte rnalStorageDirectory.Path, "AdsImages");
اگر بخواهم مسیر حافظه داخلی رو بدست بیاورم کد بالا به چه صورت باید تغییر کند؟

ممنون