نام تجاری در تجارت های عصر حاضر به یکی از با ارزش ترین سرمایه های هر شرکتی تبدیل شده است که هرچه ارزش آن نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند به منافع بیشتری برسد. چرا که نام های تجاری خوب از امتیاز مصرف کننده برخوردارند. امتیاز مصرف کننده یعنی مشتریانی که نسبت به آن نام تجاری، وفادار هستند.
در واقع این مشتریان، حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت های پایین تری در بازار عرضه شود، همین نام تجاری را انتخاب می کنند و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت. به عبارت دیگر، شرکت هایی که دارای نام تجاری هستند و از امتیاز مصرف کننده مطلوب برخوردارند، عملاً در مقابل خط مشی های پیشردی رقبا بیمه شده اند. (کاتلر، 1379، ص352)


نام تجاری قولی است که تولید کننده به مصرف کننده می دهد بنابراین شرکت ملزم می شود تا در مورد تولیدات و سرویسی که ارائه می دهد صادق باشد. در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند، یک نام تجاری معتبر می تواند مزیت رقابتی چشمگیری نسبت به سایرین داشته باشد. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم می توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده سود در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم.


وقتی یک شرکت، برای مأموریت نام تجاری خود ارزش قائل شود، این ادراک باعث می شود که کل فعالیت های شرکت مسیر و جهت حرکت خود را بیابد. این مأموریت مجموعه ای از اصول و ضوابـط مورد نیاز را برای کل فعـالیت های شرکت تدوین می کند.


عوامل مهم تغییرات جهانی که باعث شدند نام تجاری اهمیت روز افزونی پیدا کند:

  • فروپاشی مرزهای بازار
  • جهانی کردن و گسترش علایم تجاری جهانی
  • افزایش بخشهای بازار
  • ایجاد تنوع و چرخه های حیات کوتاه تر
  • جذب بیشتر مشتری
  • تجارت دیجیتالی
  • عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری بازار