کلرید روی کاربردهای مختلفی در صنایع دارد:


- افزایش سیستم ایمنی بدن:
کلرید روی نقش محافظ از سلول های کبد و کلیه را دارد. به این منظور، فلز روی باید همراه با جیوه استفاده شود. روی کلرید برای توسعه ی سیستم ایمنی بدن انسان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- تاثیر کلرید روی در درمان زخم‌ها:
کلرید روی به دلیل ماهیت ضدعفونی کنندگی که دارد، به طور گسترده در درمان زخم‌ها استفاده می شود. مکمل های روی برای حفظ سلامتی بسیار مفید می‌باشد.

- تصفیه آب:
روی کلرید جاذب رطوبت می باشد و در جایی که بخواهند آب خالص بماند کاربرد دارد.

- کشاورزی:
روی برای رویش سریع گیاهان بسیار مهم است.

- باتری سلول خشک:
معمولاً در باتری‌های سلول خورشیدی به عنوان الکترولیت به کار می‌رود که همچنین وظیفه یک جذب‌کننده رطوبت و مهارکننده خوردگی را بر عهده دارد.

- جدا سازی روغن از آب:
روی کلراید می تواند پایداری روغن در آب را از بین ببرد. همچنین این ماده می تواند نمک ها و اکسید ها را از سطح فلز های مختلف جدا کند

- صنایع چوب و چسب:
از کاربردهای روی کلرید، استفاده از آن در صنعت چسپ و چوب است. این ماده برای تولید و حفظ چسپ مفید می‌باشد و همچنین در اشباع چوب استفاده می‌شود. همراه با دی کرومات سدیم، روی کلرید به حفظ چوب کمک می‌کند.

- صنایع آبکاری

- صنعت رنگ:
از نمک کلرید روی به عنوان رنگزای تثبیت کننده ی رنگ استفاده می شود.

- صنعت متالوژی:
از روی کلراید برای تولید و پردازش از سطح فلز آلومینیوم استفاده می شود. یون محصول دارای توانایی حمله به اکسید فلزی (MO) است تا مشتقات فرمول MZnOCl2 را به وجود آورد. این واکنش مربوط به استفاده از ZnCl2 به عنوان یک فلاکس (شار) برای لحیم‌کاری است. همچنین در جوش‌های گالوانیزه، لحیم‌کاری و پوشش دهی استفاده می‌گردد.

- کلرید روی در جوشکاری:
کلرید روی با توجه به قابلیت حل کردن اکسیدهای فلز در زمان ذوب شدن، از آن به عنوان سیم جوش استفاده می کنند. این سیم جوش به صورت معمول از حل شدن ورقه روی در داخل اسید هیدروکلریک رقیق شده تا زمان متوقف شدن خروج هیدروژن از مایع، ساخته می شود. به دلیل ماهیت خورنده بودن این ماده در موقعیت هایی که امکان پاک کردن کامل اضافات جوش وجود ندارد (مانند کارهای الکترونیکی)، نمی توان از این سیم جوش استفاده کرد. همچنین در برخی موارد از آن به عنوان ماده ضد انفجار استفاده می کنند.

- کنترل بو:
در تاسیسات دفع زباله از واکنش روی کلراید با سولفید جهت به حداقل رساندن گاز هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

- چاه های نفت و گاز:
محلول غلیظ کلرید روی و کلسیم کلرید در شرایط چاه عملکرد خوبی دارند. به علاوه این ماده در ساخت بازدارنده های خوردگی خاص و شکننده های امولسیون داخلی به کار برده می شود.