درود.
چه کاری برای برنامه‌نویسان C هم‌اکنون در ایران درآمد دارد؟
سپاس.