سلام دوستان 3 جدول دارم که یکیش مرجع هست و 2 تای دیگه جدول های پشتیبان هستند
advertisings_shows
advertisings_sales
advertisings_rents
جدول advertisings_shows جدول مرجعی هست که در اون بعضی اطلاعات 2 جدول دیگر رو ذخیره کرده ام .
یک کالومن به اسم ads_type در جدول advertisings_shows وجود داره که در سمت سرورم کد نوشتم اگر عدد 1 بود دیتا باید از جدول advertisings_sales و اگر عدد 2 بود دیتا باید از جدول advertisings_rents خوانده بشه
و در کالومن دیگه ای به اسم ads_id آی دی دیتا در جداول فوق رو مشخص کردم
الان کوئری نیاز دارم تا به روز ترین اطلاعاتی رو که از شهر x وجود داره از طریق جدول advertisings_shows بخونم و نمایش بدم
آی دی شهر با اسم city_id در هر دو جدول advertisings_rents و advertisings_sales وجود داره

در جدول advertisings_shows کالومنی به اسم ads_time وجود داره که میخوام بر اساس اون سورت بشه
ولی مشکلی که هست اینه که شهر x در جدول های sales و rents هست و مستقیماً از طریق جدول shows بهش دسترسی ندارم .
و مورد دیگری که هست اینه که میخوام بروزترین اطلاعات از هر دوجدول خوانده بشه و از طریق کالومن update که در جدول shows وجود داره سورت بشه .


تیبل advertisings_shows

showstable.png


تیبل advertisings_sales
salestable.png


تیبل advertisings_rents
rentstable.png