سلام
اگر در برنامه با استفاده از ADODB.Connection اقدام به فراخوانی جداولی که در دیتابیس دیگری هست شود و در برنامه نیاز به کوئری باشد (بلحاظ لزوم ارتباط چند جدول) به چه طریقی باید عمل کرد؟
آیا در این حالت از دستور اسکیول باید استفاده کرد؟