سلام. من ی ربات میخواستم طراحی کنم برای ثبت سفارش در بورس با سرعت خیلی خیلی زیاد که دقیق راس ساعت 8/30 سفارشش ثبت بشه.سرعت ثبتش برام خیلی مهمه.
راهی هست برای این کار؟ میشه با C#‎ این نرم افزار نوشت؟
از دوستان کسی هست که راهنماییم کنه؟