شرکت سجاده فرش

شرکت سجاده نقش کاشان:

شرکت سجاده فرش سجاده نقش(متعلق به گروه صنعتی سجاده نور)، از شرکت های تولید فرش های سجاده ای کاشان است که در زمینه ی تولید انواع فرش مسجد و فرش تشریفاتی فعالیت دارد.
در سال های اولیه ی فعالیت و تا به امروز، محور تمامی فعالیت های تولیدی شرکت سجاده نقش، تولید فرش مخصوص مسجد بوده است. امروزه شرکت سجاده نقش، توانسته بسیاری از مساجد و نمازخانه های سراسر کشور را به فرش های سجاده ای محرابی و تشریفاتی مجهز نماید.