سلام چطور میشه توسط کد از تمام جداول یک فایل خروجی گرفت به عنوان بکاپ