سلام
برنامه من یکسری ورودی داره که این ورودی ها در یک بازه ای باید چک بشه وهروقت برابر مقدارx وy در یکی از شروط بود بیاد یک مقدار به متغیر ال اضافه کنه و اونرو چاپ کنه اگر تا مقدار5000 جز هیچکدوم نبود کاری نکنه ولی شروط یا عمل نمیکنن یا درست عمل نمیکنن!
من قبلا عملیات ریاضی روی xوy رو قبل از شروط میاوردم a,z مساوی x,y رو بررسی میکردم ایا مساویی وبرابر هم هستن یاخیر
دومین سوالم اینه که چطور یک عملیات ریاضی رو در دستورات شرطی بیاورم.
اگر راهنمایی کنید ممنون میشم
424.jpg